Du som förare ansvarar för att bilen servas och underhålls inom den serviceintervall som tillverkaren kräver. Om bilen varnar för något ska detta också åtgärdas (ex. motorlampan lyser).

Ditt ansvar som förare är att se till att bilen lämnas in hos en auktoriserad märkesverkstad. För godkännande av arbete/åtgärder tar verkstaden kontakt direkt med vår leverantörssupport.