Hur vet jag skillnaden på vagnskadebolag och försäkringsbolag?

De två första åren har man vagnskadegaranti, och dessa är märkesbundna (t.ex. Volvo = Volvia). Ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig se vad som gäller för dig, så du kan alltid ta kontakt med dem först, så hänvisar dem dig vidare till rätt vagnskadebolag (om du fortfarande har vagnskadegaranti).