Hur vet jag skillnaden på vagnskadebolag och försäkringsbolag?

Under de tre första åren har bilen en vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin kommer direkt från generalagenten och handläggs av en märkesförsäkring, ex Volkswagen = Volkswagen Försäkring, Volvo = Volvia.

Om du får en skada som täcks av vagnskadegarantin skall du alltid anmäla skadan till ditt försäkringsbolag (Trygg-Hansa är Autolease vanliga försäkringspartner) och sedan kommer de hänvisa dig till rätt bolag för vagnskadegaranti.