Du borde byta till bil med sladd, men kan du?

Det är klart du kan. Men för att det ska vara praktiskt och smidigt samtidigt som det fyller dina transportbehov behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Fortsätt läsa så ska jag belysa ett par grundförutsättningar som du bör fundera över när nästa bilbyte står för dörren.

 

Men varför eldrift? För personer och företag med höga miljöambitioner blir det naturligt att snegla på de bilar som idag definieras som bonus-bilar, vilket innebär bilar med utsläpp under 60 gram CO2/km samt alla gasbilar. Förutom låga CO2-utsläpp har de laddbara bilarna hög energieffektivitet, begränsade utsläpp av partiklar i närmiljön och är dessutom en trevlig körupplevelse. Att varje morgon ha en fulladdad och, om du vill, uppvärmd bil som sällan eller aldrig behöver köras till macken kan man lätt vänja sig vid. Trots ett högre inköpspris kan det ur ett totalkostnadsperspektiv vara lönsamt att välja eldrift, inte minst för en tjänstebilsförare.   

 

Vilken bil som passar bäst är förstås upp till var och en. Men för dig som inte ännu hunnit bekanta dig med att köra helt eller delvis på el finns några aspekter att beakta.

 

  1. Laddning – var finns din nya mack?

En grundförutsättning för att livet med elbil eller laddhybrid ska bli lyckligt är att du enkelt och regelbundet kan ladda den. Laddhybrider behöver laddas nästan dagligen, och beroende på batteristorlek ska även elbilen ha påfyllning av elektroner då och då. En av de vanligaste frågorna är hur lång tid det tar att ladda en laddbar bil – jag brukar svara 15 sekunder. Det är så lång tid det tar att koppla in kabeln när du kommer hem på kvällen och på morgonen är bilen fulladdad. Den faktiska laddtiden från tomt till fullt batteri kan vara från 3-4 timmar för en laddhybrid till 10-12 timmar för en elbil med större batteri. Din nya mack finns alltså där bilen står parkerad över natten. För de flesta är detta en grundförutsättning för att kunna välja en laddbar bil. Så fundera över din laddsituation – bor du i villa är det enkelt, parkerar du i din bostadsrättsförening eller på en hyrd parkeringsplats kan utmaningen vara större. Att övertyga sin bostadsrättsförening att bygga laddplatser kan vara ett digert arbete, men fler och fler inser att det framtidssäkrar fastigheten och det har till och med rapporterats öka värdet på lägenheterna i föreningen. Oavsett var du parkerar behövs en laddbox eller laddstation för elbilsladdning, med det standardiserade uttaget som kallas Typ2. Att ladda i ett vanligt hushållsuttag är möjligt, men inte att rekommendera annat än i undantagsfall. En annan viktig mack finns på din destination, s.k destinationsladdning. Det kan vara någon av de ca 6 000 publika laddpunkter som finns i Sverige, parkeringsplatsen på hotellet eller liknande. Den bästa laddningen är den som sker när bilen ändå står stilla, medan du gör något annat!  

 

  1. Räckvidd på el – hur ser ditt körmönster ut?

Ditt körmönster blir viktigt när du överväger en laddbar bil. Om det är en elbil så blir räckvidden avgörande för att bedöma om du klarar dina längre resor med den. En elbil går ca 20-25 mil på en full laddning, men det finns även modeller som går 30-45 mil. Tabellen nedan visar hur många minuters paus du behöver ta för snabbladdning (50 kW) med en elbil med en viss räckvidd för att klara olika längre resor. Exempelvis kan en elbil med 30 mils faktisk räckvidd klara en resa på 40 mil med en knapp halvtimmes laddning, en s.k ”laddfika”. Tänk på att körstil, hastighet och temperatur påverkar, så sifforna är ungefärliga och tiden kan behöva delas upp på flera laddstopp. 

Räckvidd elbilFör laddhybrider är inte den totala räckvidden ett problem, men räckvidden på el är ofta begränsad till 30-50 km per laddning. Innan köp av laddhybrid bör du fundera över hur långa och frekventa vardagsresorna är och hur ofta du kör långt. Har du övervägande långa resor blir andelen körda mil på el låg, vilket varken bidrar till bra totalekonomi eller låga utsläpp av koldioxid. Skaffar du en laddhybrid bör ambitionen vara att köra så mycket på el som möjligt och att ladda den regelbundet. Dagliga resor på 30-50 km klaras av på el, och med laddning på arbetsplatsen kan den siffran dubblas. Forskning[1] visar på intressanta samband mellan verklig elräckvidd och andelen elmil av totalt körd sträcka. Med 40 km elräckvidd blir den genomsnittliga andelen mil körda på el ca 50 %, med 60 km ca 70 % och med 100 km ca 90 %. I tabellen nedan ser du hur stor andel av en resa som kan köras på el beroende på laddhybridens räckvidd. I det långa loppet får det stor inverkan.

Räckvidd laddhybrid

  1. Leveranstid – har du planerat ditt bilbyte?

Just nu är det stort intresse för att byta till en elbil eller laddhybrid, vilket har resulterat i att leveranstiderna hos många bilmärken är långa. Förhoppningsvis är det ett övergående problem, och det finns även undantag. Men oavsett om det är dags för en ny tjänstebil, ett nytt verksamhetsfordon eller en ny privatbil behöver du eventuellt ha lite bättre framförhållning än normalt. Planerar du att leasa din laddbara bil kan du ta kontakt med ditt leasingbolag – har de varit förutseende kan de ha beställt bilar med tidig produktionsplats och därmed snabbare leverans till dig.

 

Detta är första delen i en serie om den pågående elektrifieringen av våra personbilar och den infrastruktur som behövs för detta. Under kommande månader kommer du kunna läsa ytterligare texter om hur du navigerar i laddjungeln, vad du behöver veta om batterier när grannen kallar dig miljöbov och hur laddbara bilar kommer att utvecklas på några års sikt. För att inte missa detta kan du med fördel bli prenumerant på Autolease nyhetsbrev eller hålla utkik i sociala media.   

 

Olle Johansson, elbilsexpert och avgående vd för Power Circle.

 

 

Ordlista (elbilslingo):

 

BEV: Battery Electric Vehicle, avser en elbil som endast har batterier och laddas från elnätet.

PHEV: Plugin Hybrid Electric Vehicle, bil som drivs med el och kan laddas från elnätet, men som också har en förbränningsmotor som tar över när elen i batterierna är slut.

Laddbar bil: Samlingsnamn för elbil och laddhybrid, som båda kan laddas från elnätet. Inkluderar ej hybrider, vars små batterier endast laddas från förbränningsmotorn eller vid inbromsning.

Bonus-malus: Latinsk term som direkt översatt betyder bra-dålig. Svenskt styrmedel från 1/7 2018 som premierar bra bilar och straffar dåliga bilar (baserat på certifierade koldioxidutsläpp). 

NEDC: New European Driving Cycle, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon används även NEDC för att mäta räckvidd, men ger väldigt optimistiska värden. Ersätts nu med WLTP.

WLTP: Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure, ny körcykel som ersätter NEDC och som är mer anpassad till verkliga förhållanden. Används även för räckviddstest på elbilar och ger en något mer realistisk räckviddsuppskattning.

NEDC corr: Tillägget ”corr” indikerar ett teoretiskt värde som räknats fram baserat på faktiskt test enligt nya körcykeln WLTP. Används främst för rapportering till EU som satt utsläppsmål baserat på den gamla körcykeln. 

Snabbladdning: Term som avser snabb laddning av elbil, främst med likström. Beroende på batteristorlek och laddningsgrad tar snabbladdning normalt 20-60 minuter. Kräver särskilt uttag på bilen. Laddhybrider kan normalt inte snabbladda, men de flesta elbilar kan. 

Snabbladdstation: Benämning på laddstation som kan leverera likström med hög effekt. Idag är effekter på 50 kW vanligast förekommande, men även laddstationer på 100-350 kW börjar byggas nu. Endast ett fåtal elbilsmodeller klarar av att ta emot mer än 50 kW.  

Destinationsladdning: Term som avser laddning vid resans mål, ofta en publik laddstation som ger växelström och där laddtiderna är flera timmar. Beroende på bil och laddstation laddas 2-11 mil/timme.

50 kW: Kilowatt är enheten för effekt, hur mycket el som kan levereras maximalt. En halvtimmes laddning med 50 kW ger ca 10-15 mils räckvidd, eller ca 25 mil per timme.

Laddbox: Benämning på en sorts hårdvara för elbilsladdning som monteras på vägg eller stolpe, i form av en box. Vanligt förekommande i icke-publik miljö och försörjer oftast en elbil.

Laddstolpe: Benämning på hårdvara för elbilsladdning i form av en stolpe som normalt gjuts ned i marken eller fästs i marken på annat sätt. Vanligt förekommande i publik miljö och kan ofta försörja två elbilar.

Typ2: Benämning på den handske/kontakt som EU bestämt är fysisk standard för elbilsladdning.

Laddfika: I elbilskretsar benämning på kortare paus för laddning på långresor, ofta snabbladdning i kombination med toalettbesök, fika eller mat.

 

[1] https://www.nature.com/articles/s41598-017-16684-9