Hur går en slitagebedömning till?

Efter återlämningen bedöms bilen av 3:e part som tar fram ett protokoll på bilen. Eventuella skador prissätts av vår part efter en allmän marknadsprislista. Efter det att vi fått protokoll med partens bedömning med eventuella priser så gör vi själva en bedömning utifrån en slitageguide med prislista som vi presenterat för bilansvarig på ditt företag vid tecknandet av vårt samarbetsavtal. Har du frågor, prata gärna med den bilansvarige på ditt företag.