Var/hur anmäler jag en skada på min bil?

Börja med att se över internt vilken försäkring din arbetsgivare har. Om ni har försäkring via Autolease samarbetar vi med Trygg Hansa. Då ska skadan alltid anmälas hos Trygg Hansa, oavsett om det är vagnskadegaranti eller inte.

Anmäl skadan så fort som möjligt, då anmälningsfristen är snäv hos de flesta försäkringsbolag, vårt org nr är 516406-0161.

 • Vid följande skadetyper så ska detta alltid i första hand anmälas till Polisen:
  • parkeringsskador utan fastställd motpart
  • viltolyckor
  • stöld
  • inbrott
  • skadegörelse

Du kan göra anmälan via webformulär eller via telefon. VIKTIGT! Skriv upp diarienumret du får av polisen då det behövs för vidare rapportering till försäkringsbolaget.

Efter polisanmälan anmäls skadan till rätt försäkringspartner.

Vagnskador/trafikskador ska du anmäla direkt till Trygg Hansa (Obs! vissa kunder har egen försäkring, se över vilken försäkring din arbetsgivare har) samt ditt vagnskadebolag.

Glasskador/stenskott kan hanteras direkt av våra samarbetspartners Ryds Bilglas och Carglass utan anmälan. 

Observera att skadeanmälan skall göras direkt, dock senast 30 dagar efter skadedatum, då det finns begränsningar för vissa märken.

 

Om en skada eller olycka uppstår utomlands så vänder du dig i första hand till SOS International och därefter till Trygg Hansa.

Polisen

Ny webflik Polisanmälan


Telefon 114 14

Trygg Hansa

Ny webflik Skadeanmälan


Telefon 075-243 12 70

SOS International

Telefon +45 7010 5050