Vad är fördelarna med operationell leasing?

Med operationell leasing är det enkelt att budgetera, och företaget har total kostnadskontroll genom att försäkring, service, reparation, däck och däckhantering ingår i månadskostnaden. Månadskostnaden påverkas av bilens pris, utrustningsnivå, löptid och körsträcka.