Varför ska jag som kund gå från finansiell -till operationell leasing?

Det finns många fördelar med operationell leasing, ett par av dem är:

  • Med operationell leasing får företaget kontroll på bilens totalkostnad över innehavstiden.
  • Riskminimering i och med garanterade kostnader och restvärde

 

Vill du höra mer om operationell leasing? Klicka på länken Kontakta oss