Hur räknar jag ut vad jag ska km-rapportera?

Utgå från din körjournal där du har översikten över alla resor. Den siste varje månad räknar du ut hur mycket du kört i tjänst respektive privat för föregående månad. Du behöver aldrig fylla i mätarställningen, det är endast det du kört under föregående månad som du ska rapportera för.

Tips vid km-rapportering:

  • Ha alltid en körjournal
  • Sätt en påminnelse på mobilen så du inte missar km-rapportering
  • Nollställ trippmätaren den 1:e varje månad så ser du totalen av hur mycket du kört vid nästa rapporteringstillfälle.