Km-rapportering

Du registrerar dina tjänste- och privata kilometer i vårt rapporteringssystem mellan den 1:a och 5:e varje månad. Logga in på Autolease med din e-postadress som användarnamn och det lösenord du fått från oss. Har du problem med din inloggning så skickar du dina uppgifter på e-post till kundsupport@autolease.se så hjälper vi dig.

Rapportering - kompletteringsregeln

Om du har företagsbetalt drivmedel som du nyttjar för privatkörning skall du förmånsbeskattas. Denna förmån kallas rörligt förmånsvärde och baseras på faktisk förbrukning och registrerade privat körda kilometer i vårt rapporteringssystem. Du kan läsa mer om regelverket på Skatteverkets hemsida.

Har du glömt att registrera dina körda kilometer en månad och därmed fått fel avdrag på din lön har din löneavdelning möjlighet att lägga in rätt fördelning av kilometer på tidigare perioder. Om du är osäker på hur du gör detta är du välkommen att kontakta oss på Autolease så lägger vi in korrekta uppgifter som din löneavdelning sedan kan använda som underlag för korrigering.

Rapportering - huvudregeln

Om du har företagsbetalt drivmedel som du nyttjar för privat körning kommer alla drivmedelskostnader att föras på din lön och du får sedan begära ersättning för de kilometer du kört i tjänst. Detta gör du via vårt rapporteringsverktyg på Mitt Autolease.

Har du glömt att rapportera din körda kilometer i tjänst och privat adderar du detta på nästkommande månads rapportering.