Vad ska jag tänka på när det kommer till trängselskatt?

Från och med den 1 januari 2018 infördes nya regler kring trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med tjänste- och förmånsbil. Detta är från årsskiftet en förmån som ska beskattas alternativt betalas via nettolöneavdrag. Kontrollera med din arbetsgivare hur de valt att hantera trängselskatten. Du som förare ska föra noteringar i form av körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänste- respektive privatkörning. Om du enligt din arbetsgivare ska rapportera detta via Autolease loggar du in på Mitt Autolease och går till fliken "Rapportering av km och trängselskattepassager" när rapporteringsfönstret är öppet.

Autolease får en gång i månaden en rapport från Transportstyrelsen på antal passager som registrerats på respektive registreringsnummer samt kostnaden för dessa. Informationen utifrån Transportstyrelsen och det du som förare registrerat hos oss finns sedan tillgängligt för din löneavdelning där dem tydligt ser fördelningen av kostnaderna på tjänste- respektive privata passager. Har du som förare inte registrerat några passager hos oss ses samtliga passager som privata.

På del 1 av registreringsbeviset finns en behörighetskod som du kan använda för att logga in på Transportstyrelsens hemsida och se antalet betalstationer du passerat under en månad.

Kontakta oss på Autolease så beställer vi ett registreringsbevis till dig.