Hur hittar jag information om vagnskadegarantier eller självrisker?

På Trafikförsäkringsföreningens hemsida finner man information om vilket försäkringsbolag som handlägger vilken vagnskadegaranti.

Självrisken för vagnskadegarantin hittar man på garantibeviset som kommer i samband med leverans av bil. Om man inte hittar sitt garantibevis kan man kontakta försäkringsbolaget som har hand om vagnskadegarantin och fråga vilken självrisk som gäller.

För att läsa mer om vad garantierna och självriskerna innefattar - gå in på Trafikförsäkringsföreningen och klicka på "Vagnskadegarantier".

Trafikförsäkringsföreningen