Hur hittar jag information om vagnskadegarantier eller självrisker?

Trafikförsäkringsföreningen har gjort en sammanställning över samtliga vagnskadegarantier och självrisker. För att läsa mer om vad garantierna och självriskerna innefattar - gå in på Trafikförsäkringsföreningen och klicka på "Vagnskadegarantier".

Trafikförsäkringsföreningen