Arbetsgivardeklaration på individnivå

Nya regler för arbetsgivare vid redovisning av utbetalning och skatteavdrag på individnivå

 

Från 1:a januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivare som innebär att arbetsgivaravgifter, ersättning, förmåner och skatteavdrag på individnivå skall redovisas och stängas varje månad var för sig. Tidigare har arbetsgivare kunna redovisa dessa uppgifter i klump och inte på individnivå och därmed också kunnat göra rättningar som inte behövt särredovisas. Ändringen kommer att innebära att det krävs större noggrannhet från början.

 

Skatteverket menar på att de nya reglerna kommer generera i färre felaktigheter och bekymmer, både för anställda och arbetsgivare. Detta p.g.a. av redovisningen blir avstämd och klar varje månad på individnivå vilket även tillför tydligare och snabbare synlighet av eventuella felaktigheter.

 

Vad innebär förändringen då för dig som anställd som uppbär bilförmån eller drivmedelsförmån?
Det kommer nu att bli än viktigare att du månadsvis redovisar rätt uppgifter och i tid, detta då eventuella korrigeringar inte kommer att kunna göras på samma sätt framöver. Ta kontakt med din löneavdelning om du har följdfrågor.

 

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.

 

Skatteverket - Arbetsgivardeklaration på individnivå