Har ni en bilpolicy som är anpassad till kommande förändringar?

Under 2018 sker de största skatteförändringar för tjänstebilar på 20 år.

Fr.o.m. 2018-01-01 är trängselskatten utlyft ur bilens fasta förmånsvärde och fr.o.m 2018-07-01 träder bonus/malus i kraft vilket innebär höjt stöd (bonus) vid inköp av laddhybrid, biogas och elbil men också höjd fordonsskatt (malus) för fordon med fossila förbränningsmotorer. Införandet av bonus/malus genererar också högre förmånsvärden.

Regeringens huvudsakliga mål med de stora skatteförändringarna är att nå det ambitiöst satta målet att minska växthusgasutsläppen för inrikes transporter med hela 70% till 2030. Begrepp som vi flitigt använt under många år såsom ex. den gamla miljöbilsdefinitionen försvinner raskt och det gäller att se över bolagets bilpolicy för att säkerställa att man framöver väljer ”rätt typ bilar”. Annars kan det bli en dyr historia!

Marknaden har reagerat snabbt och enligt Bil Sweden ökade försäljningen av laddhybrider med 45% under 2017. Under samma år minskade försäljningen av dieseldrivna bilar med 13%. Det finns dock fler orsaker än kommande skatteförändringar som generarat ett annat köpmönster. Medias upphausade rapportering om dieselgate och införandet av eventuella mijözoner i storstäder är bara två exempel!

Mats Silfver, Operations Manager på Autolease förutspår en fortsatt minskad efterfrågan för dieselbilar och samtidigt kraftigt ökad efterfrågan på mer miljöriktiga alternativ, både elbilar, hybrider och för gasbilar. Detta gäller både på nybilsmarknaden och på begagnatmarknaden. Såväl den svenska som den europeiska bilmarknaden går i samma riktning.

Vi ser att trender, kommande lagkrav samt stimulanser av miljöfordon och drivmedel men även rykten, fakta och utredningar om t.ex. klimatzoner påverkar både företags och förares vilja att signalera miljömedvetenhet och att man tar ett samhällsansvar. Detta är något som även Autolease och DNB tar ställning för!

Medias artiklar är i vissa fall en aning kraftiga och hänvisar ofta till ej beslutade utredningar, och i viss mån mer på teorier och känslor än på reella fakta. Oaktat relevans påverkar det skrivna ordet hela marknaden i form av oro och resulterar i en beteendeförändring. Dock finns i egentlig mening ingen oro för att de dieselbilar som idag rullar som företagsbilar kommer att vara svåra att avyttra eller falla i pris.

Inte heller kommer dieselfordon att förbjudas inom mer än möjligen den strängaste klimatzonen och då först tidigast om två år. De dieselbilar Autolease har i fordonsportföljen är till 90% Euro6-klassade och kommer vara möjliga att köra i Klimatzon 2 även 2022 och framåt.

Efter införandet av bonus/malus är rekommendationen att man gör en än tydligare behovsanalys kopplat till daglig körsträcka och behov av exempelvis fyrhjulsdrift. För mindre personbilar (Golfklassen och mindre) bör en helelektrifierad bil vs en hybridversion främst övervägas. För större personbilar (typiska Fleet-modeller) kan man ”lite schablonmässigt” välja en laddhybrid när årlig körsträcka understiger 3000 mil och vid längre årlig körsträcka bör en dieseldriven modell väljas avslutar Mats Silfver.

 

Förändrad fordonsskatt, höjda förmånsvärden och WLTP

From 2018-07-01 träder det nya skatteutjämningssystemet i kraft (bonus/malus).

Bonus

 • Höjt stöd i form av klimatbonus vid inköp av hybrid, gas och elbil
 • Bonusbelopp mellan 10 000 kr och 60 000 kr beroende på Co2-utsläpp

Malus

 • Höjd fordonskatt för bilar med Co2 över 95 gram (tidigare 111 gram)
 • 82 kr/gram mellan 95 gram – 140 gram
 • 107 kr/gram över 140 gram
 • Grundskattebelopp på samtliga fordon på 360 kr/år
 • Extra miljötillägg på 250 kr/år för dieselbilar (samt ytterligare linjär bränslefaktor på ca 13,52 kr/gram)
 • Höjt förmånsvärde pga höjd fordonsskatt. Bilens faktiska fordonsskatt kommer att spegla förarens förmånsvärde. Något som också kommer att påverka bolagets kostnader för sociala avgifter.

Detta innebär således kraftiga höjningar av den årliga fordonsskatten och nedan visar vi några exempel på ökningen för bensin resp. dieselbilar år 1-3;

Co2 120gr: Bensin +1.842kr/år                Diesel +2.700kr/år

Co2 125gr: Bensin +2.142kr/år                Diesel +2.917kr/år

Co2 130gr: Bensin +2.442kr/år                Diesel +3.134kr/år

Co2 135gr: Bensin +2.742kr/år                Diesel +3.351kr/år

Co2 140gr: Bensin +3.042kr/år                Diesel +3.568kr/år

Co2 145gr: Bensin +3.467kr/år                Diesel +3.909kr/år

Co2 150gr: Bensin +3.892kr/år                Diesel +4.251kr/år

Mätning av Co2-utsläpp har övergått från dagens NEDC till en ny mätmetod kallad WLTP vilken baseras på en mer verklighetsbaserad körcykel. Införandet av WLTP som beskattningsvärde träder i kraft 2020-01-01. Samtliga nya bilar skall fram till dess mätas enligt WLTP och sedan omräknas enligt en modell kallad NEDC Corr som ligger närmre dagens NEDC, men som innebär högre utsläppsnivåer.

Samtliga nya bilar som säljs i Sverige måste fr.o.m. 2018-09-01 ange Co2-utsläpp enligt NEDC Corr.

NEDC Corr skall även ta hänsyn till Co2-utsläpp baserat på hjuldimension för det enskilda fordonet, varför tillval av större fälgar kommer att öka Co2-utsläppet och därigenom ha en direkt påverkan på fordonsskatten.

 

Hur blir laddbara bilar attraktiva som förmånsbilar?

Resarch Institutes of Sweden har på uppdrag av Energimyndigheten genomfört ett forskningsprojekt för att studera vilka komponenter som i första hand påverkar föraren när denne för första gången väljer en laddbar bil;

 • Att rätt märke och modell funnits i eldriven variant är en förutsättning för de flesta
 • Ekonomin i det lägre förmånsvärdet och den lägre driftskostnaden
 • En positiv ”bonus” i att få känna sig som en föregångare
 • Det har underlättat att föraren enbart binder sig i 3 år och att det då inte känts som en stor risk i att pröva något nytt

Projektets slutsaster;

 • En fortsatt betydande skillnad i förmånsvärde/månadskostnad i förhållande till “vanliga” bilar för föraren - det kommande bonus/malus-systemet förväntas driva på detta
 • Att rätt modeller finns på marknaden
 • En bilpolicy hos arbetsgivaren som gör laddbara bilar valbara (genom att gå från inköpspris till månadskostnad)
 • Laddmöjligheter på arbetsplatserna
 • Snabbladdning till rimlig milkostnad

 

Vad kan man göra för att anpassa en bilpolicy på bästa sätt till bonus/malus och WLTP?

 • Begreppet miljöbil (bilar som har 5 års skattebefrielse och co2 under 95) försvinner och behöver tas bort
 • Nivåerna för supermiljöbilspremien förändras och ersätts av begreppet klimatbonus
 • Se över möjligheten att gå från en prisbasbeloppsbegränsning till månadskostnad och koldioxidutsläpp för att ha verktyg för att förarna skall kunna välja ”rätt bilar” Månadskostnad gör det möjligt att kontrollera kostnadsökningen.
 • Välja ett maximalt Co2 som är anpassat till WLTP

Vid ditt nästa med möte Autolease kommer vi att hjälpa er att se över er bilpolicy samt följa upp hur bonus/malus kommer att påverka er vagnpark.