Elektrifieringens verkliga genombrott

Publicera: den 19 maj 2021

Elektrifiering. Få eller inga ämnen är mer aktuella i bilvärlden just nu. I princip alla tillverkare satsar stort på att utveckla nya elektrifierade modeller. Både för att möta marknadens efterfrågan och för att inte hamna efter i elbilsracet. Men när sker egentligen det riktiga genombrottet? När blir en elbil vanligare än en fossilbil?

 

Sverige ett föregångsland och tjänstebilsmarknaden i topp

Sverige ligger före de flesta länder när det gäller elektrifiering av bilparken.  2020 var 33% av alla nyregistrerade bilar i Sverige laddbara. Året innan var motsvarande siffra 11%. På tjänstebilsmarknaden har utvecklingen gått ännu snabbare. Där var mer än hälften av alla bilar som såldes under 2020 laddbara.

 

Utvecklingen har fortsatt även under 2021. Hittills i år är andelen laddbart av nyregistreringar 38%. På tjänstebilsmarknaden är andelen hela 59%.

 

2020 – laddybridens år

Laddbara bilar kan som bekant delas upp i elbilar och laddhybrider. Hittills har det varit laddhybriderna som stått för de riktigt stora volymerna. Under 2020 stod laddhybrider för 70% av alla laddbara bilar som nyregistrerades i Sverige medan elbilarna stod för 30%. Det finns dock all anledning att tro att elbilarna på sikt kommer ta över marknaden. Frågan är bara när detta sker?

Ett tecken på att elbilen har vind i seglen kan man se om man tittar på nyregistreringssiffrorna för april månad. Då registrerades nämligen fler elbilar än laddhybrider. Elbilar stod i april för hela 23% av alla nyregistreringar. Den högsta elbilsandelen någonsin för en enskild månad.

 

Politiska beslut leder till ryckig marknad

Det stora antalet elbilar i april är dock delvis en följd av politiska beslut. Den 1 april höjdes nämligen bonusen inom ramen för bous malus-systemet från 60 000 kr till 70 000 kr för elbilar. Detta innebar att många elbilar som hade kunnat levereras i februari och mars inte ställdes i trafik förrän i april månad i syfte att få del av den högre bonusen.

På samma sätt ställdes många bilar som skulle få högre skatt efter den 1 april istället i trafik i mars månad.

Den 1 juli kommer sannolikt nästa politiska förändring. Då planeras en generell höjning av förmånsvärdena för tjänstebilar med ca 25%. Det återstår att se på vilket sätt detta kommer påverka marknaden.

 

Fler modeller leder till större volymer

Ett annat tecken på elbilens frammarsch är antalet tillgängliga modeller på marknaden. Så sent som 2019 fanns ca 20 modeller från totalt 13 tillverkare tillgängliga. Idag finns närmare 50 modeller från 28 olika tillverkare. Av de 20 största märkena på personbilsmarknaden idag så har alla utom två minst en elbilsmodell i programmet. 2019 hade färre än hälften en elbil i modellutbudet.

Idag finns elbilar i princip i alla segment och många av de kompromisser som man tidigare fick räkna med som kund, t.ex. avseende räckvidd, utrymmen och pris, är idag borta. De kommande åren väntas dessutom en explosion av nya modeller på marknaden.

 

För laddhybrider är utbudet ännu större. I princip alla tillverkare har idag dessa i sitt modellprogram och det finns totalt över 80 olika modeller att välja på.

 

Snabb utveckling men fortfarande långt kvar

Trots att utvecklingen mot elektrifiering har gått rasande fort de senaste åren så står elbilar och laddhybrider fortfarande för en väldigt liten del av den totala bilparken. I Sverige finns drygt fem miljoner personbilar. Idag är 4,3% av dessa laddbara. Färre än var 20:e bil.

Tittar man däremot på tjänstebilsmarknaden så är andelen laddbart i den totala parken redan idag 28%. Mer än var fjärde bil.

 

Förutsatt att utvecklingen fortsätter samma snabba takt så kanske inte dagen då elbilen kör om fossilbilen inte är så långt borta ändå.