Förändringar i förmånsvärdet 2021

Förändringar i förmånsvärdet 2021
Under nästa år kommer ett antal förändringar av fordonsskatt och förmånsvärde att påverka tjänstebilsförarna. Vissa av förändringar är föreslagna och andra redan beslutade.

Av de beslutade förslagen så införs den första redan den 1:a januari då rabatten på miljöbilar tas bort. Rabatten är idag är 40 procent av förmånsvärdet och uppgår till 10 000 kronor per år. Denna höjning av förmånsvärdet kommer att omfatta alla vid årsskiftet rullande miljöbilar.

Bonus/Malus
Den 1:a april sker en förändring i Bonus/Malus. Fordonsskatten höjs ytterligare för nya malusbilar och för bilar med utsläpp under 60 gram Co2 så ökar klimatbonusen med 10 000 kronor till 70 000 kronor.
Mest Motor - Så mycket dyrare blir tjänstebilen

I det förslag som regering lagt fram så framgår det att den nya beräkningen av förmånsvärdet gör att de flesta tjänstebilarna kan få en 30% ökning av förmånsvärdet from juni 2021.
Mest Motor - Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt