Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”


Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.
 

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar. 

 • Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil 

och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid.  

 • Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 
   

En successiv omställning 

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag. 

 • Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby. 

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease.  

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer. I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el.  

 • Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby. 
   

Hur har mottagandet varit bland förarna? 

 • Enbart positivt. Den här omställningen  sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.
   

Lägre totalkostnad per månad 

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad. 

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte. 

 • Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir  marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.
   

Gemensamma stormöten 

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt. 

 • Vi inleder alltid en kunddialog med en  grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.  

Och hur fungerar samarbetet med Advania? 

 • Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.
   

Överblick i realtid 

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera.   

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark? 

 • Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för  medarbetare ute i landet som kör längre sträckor  kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.  

Hur löser ni laddfrågan i stort? 

 • Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt  i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby.  

–  Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman. 

Fakta – Det här är Greenlease 

Autolease har skapat ett erbjudande för att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att fatta miljövänliga beslut.  

 • Många kunder blir överraskade när de genom Greenlease-konceptet ser att det går att leasa en dyrare bil med ny miljöteknik till en lägre totalkostnad än om man väljer en fossildriven bil, berättar Patric Lindman. 
   

Fördelarna för verksamheten: 

 •  attraktivare restvärden på miljöbilar
 • klimatbonus på10 000 -70 000kronor 
 • lägre sociala avgifter (och lägre förmånsvärde)
 • möjlighettillladdbox på företaget 
 • minskade kostnader för drivmedel
 • bättre CO2-värden för vagnparken.

Fördelar för de anställda: 

 • minskad klimatpåverkan
 • lägre förmånsvärde 
 • minskad kostnad för drivmedel
 • möjlighet tillladdboxi hemmet via samarbetspartner 
 • laddbrickafrån samarbetspartner.