Så ställde Rexel om till en grönare vagnpark

Antalet laddbara bilar ökar snabbt. Tidningen Ny teknik rapporterar om en rekordstor efterfrågan och en utveckling som inte tycks mattas av. En av aktörerna i täten av utvecklingen är elgrossisten Rexel. Under senaste åren har de kraftigt stärkt sin affär inom laddsystem, ökat antalet laddhybrider och ställt om till en grönare vagnpark tillsammans med Autolease. Vi intervjuade Ulf Lagerqvist på Rexel för att ta reda på framgångsfaktorerna bakom den gröna omställningen.

Vad skulle du säga var startskottet för omställningen till en grönare vagnpark?

Ulf Lagerqvist beskriver resan som en tidslinje med tre nedslag, varav det första var 2010:

– Fram till 2010 var det finansiell leasing som gällde för oss men ett ägardirektiv kom att förorda operationell leasing. Det var då Autolease kom in i bilden efter en omfattande upphandling. Vi har varit kund sedan dess.

2015 togs ytterligare steg för att ligga i framkant inom förnybart:

– 2015 reviderades tjänstebilspolicyn tillsammans med Autolease och vi gick från basbelopp till Totalkostnades-modellen. Ett extra belopp lades på normbeloppen för laddhybrider med syfte att stimulera val av och öka intresset för miljövänliga bilar. Ett lågt förmånsvärde och därmed låga sociala kostnader gjorde detta möjligt.

2016 kom att bli året då omställningen till en grönare vagnpark verkligen tog fart:

– Den första bilen levererades till en av våra förare i mars 2016. Sedan dess har vår affär med laddsystem ökat kraftigt och en ökning av antalet laddhybrider har skett parallellt. Våren 2016 var startskottet på en resa där vi idag har 30% laddhybrider i fordonsparken av total 235 personbilar. Många av våra förare är bil- och teknikintresserade vilket också driver antalet laddhybrider uppåt.

Hur har laddhybrider och den gröna omställningen tagits emot av kunder?

Satsningen har fått ett varmt mottagande bland kunder men också stärkt förväntningarna på att ”leva som man lär” menar Ulf:

– Kunderna har reagerat positivt, men de förväntar sig också att våra produktspecialister kommer till dem i en laddhybrid. Vi kan ju relatera till våra egna erfarenheter om hur laddhybrider, laddstolpar och laddsystem fungerar i praktiken. Det är givetvis också en trovärdighetsfråga att vi lever som vi lär då Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga digitala lösningar som energieffektiviserar Sverige.

Hur ser framtiden ut?

– För närvarande är det långa leveranstider och utbudet är fortfarande relativt litet vilket gör att ökningstakten momentant är lite lägre än vad den annars hade varit. Intresset är dock fortsatt mycket stort och förarna har bra koll på kommande modeller. Det kommer mycket nytt under resten av 2019 och 2020. Dessutom tittar vi också på att införliva elbilar i policyn under 2020. Vår målbild är en ytterligare sänkning av CO2-utsläppen.

Ulfs tre tips till företag som vill lyckas med sin omställning till en grönare vagnpark

  • Välj ut flera attraktiva laddhybridmodeller även om fabrikaten inte ryms i befintlig policy, jag tycker det är viktigt att erbjuda flera olika alternativ.
  • Fundera också kring hur eventuella omplaceringar av bilar kan lösas, det är inte alla förare som kan ladda hemma.
  • Se över modellen för drivmedelsersättningen.