Autolease som finalist vid Sustainable Finance Summit & Awards 2023

Publicera: den 11 maj 2023

I vårt arbete med digitaliserade lösningar och innovativa funktioner uppstod idén att kunna simulera och analysera framtidens vagnpark, som en kompletterande kickstart till den gröna omställningen och mätbar optimering av dagens bilparker.

Vi har därför tagit fram ett detaljerat analysverktyg där vi kan beräkna vilken påverkan en nuvarande vagnpark har och vilken effekt som kommer att uppnås genom att gå över till grönare alternativ. Resultaten baseras på företagets faktiska förutsättningar och brukarmönster. På så sätt kan Autolease garantera att mål inom ESG kan nås och vi kan ge vägledning om vilka bilar som bör bytas ut och när, för att nå målen. Detta oavsett om företaget är kund hos Autolease eller inte.

Vi har nyligen fått en nominering för verktyget till Best e-Mobility Financing Programmes eftersom vi som enda aktör på den skandinaviska marknaden kan erbjuda företag att sätta upp ett mål och beräkna vilka specifika åtgärder som måste vidtas, till exempel för att uppnå en önskan om minskade CO2-utsläpp. Både för hela vagnparken, men också helt detaljerad, ner till varje enskild bil. Priset delades ut på internationella Sustainable Finance Summit den 10/5 i Paris, där Autolease tillsammans med tre andra internationella aktörer var finalister.

Vid planering och genomförande av den gröna omställningen krävs ofta en förändring av bilpolicyn där även ekonomiska ramar och konsekvenser för företagets anställda ska fastställas och beräknas. Vi kan göra dessa beräkningar enkla och tydliga, så att du enkelt kan agera direkt. Slutsatserna från våra analyser kan integreras direkt i bilpolicyn, så att beställning av nya bilar blir trygg och enkel för både biladministratören och bilens framtida brukare.

Vi har stort fokus på enkel och oberoende vagnparkshantering för våra kunder, och en transparent beställningsprocess för dess anställda. Vi är övertygade om att dialog är den bästa vägen mot framtida mobilitetslösningar och med datadriven analys blir dialogen mer än bara snack. Ta hjälp av oss ​​kring grön omställning, effektivitet, eller hur en analys av vagnparken kan bidra till att möta ert företags miljökrav.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med grön omställning här: https://autolease.se/greenlease/

Autolease grundades 2003 och är idag en av Skandinaviens största och mest innovativa aktörer inom operationell leasing och fleet management. Vi har kontor i Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Oslo och Bergen, och vi är en del av den norska banken DNB. Vi hanterar mer än 50 000 bilar och arbetar varje dag för att göra vardagen enklare för våra kunder och deras anställda.

Du kan läsa mer om Autolease här: https://autolease.se/om-autolease/

Du kan läsa mer om Sustainable Finance Summit & Awards 2023 här: https://www.arena-international.com/event/sustainablefinance/