Trängselskatt 1 januari 2018 - För körjournal

2018 kommer trängselskatten, väg-, bro och färjeavgift inte längre ingå i förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Autolease tillhandahåller Skatteverkets beräkningsmodell som de kallar för Proportioneringsregeln.

Detta innebär att fr.o.m. 1 januari 2018 måste alla förare med tillgång till förmånsbil börja notera i sin körjournal alla passager de gör över betalstationer. De kan sedan gå in på ”Mitt Autolease” och Rapportering av km (samt Trängselskattspassager from 2018-02-01) och rapportera antalet passager i tjänst respektive privat (se bild nedan). Om ni inte redan haft en dialog med er kundansvarig så kommer de kontakta er för att diskutera förändringarna kring trängselskatten. Ni kan även läsa mer på Skatteverkets hemsida 

Vid frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till kundansvarig eller till supportteamet så hjälper vi er. 

Vänliga hälsningar

Autolease

supportteamet